Điểm Mới Trong Làm Căn Cước Công Dân Từ 1/7/2021

 1. Từ 1/7, cấp CCCD gắn chip trong vòng 8 ngày

    Rút ngắn thời gian làm CCCD gắn chip là một trong những điều nổi bật trong quy định Thông tư số 60/2021/TT-BCA.

    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021.

    Điều 11 Thông tư số 60/2021/TT-BCA quy định về thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip.

    Theo đó, thời gian làm CCCD gắn chip như sau:


    Đối với hồ sơ do Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

    Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

    Đối với hồ sơ do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận: Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

    Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân, phải chuyển phát thẻ Căn cước công dân về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

    Như vậy, thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tối đa trong 8 ngày làm việc. Đó là, 2 ngày để chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; từ 3 - 4 ngày để Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính xử lý, phê duyệt, in thẻ và 2 ngày chuyển phát về nơi người dân làm thủ tục.

2. Từ 1/7, làm CCCD gắn chip không phải điền Tờ khai

    Không phải điền Tờ khai khi làm CCCD gắn chip là một trong những thay đổi đáng chú ý trong thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

    Quy định này được nêu rõ trong Thông tư 59/2021/TT-BCA.

    Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

    Cụ thể, theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền nơi tạm trú hoặc nơi thường trú để yêu cầu cấp thẻ CCCD.

    Cán bộ nơi này sẽ thực hiện các thủ tục:

    Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

    Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng.

    Thu nhận vân tay.

    Chụp ảnh chân dung.

    In phiếu thu nhận thông tin CCCD, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

    Thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

    Trong khi đó, hiện nay, theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA, trình tự cấp thẻ CCCD được thực hiện như sau:

- Công dân điền vào Tờ khai CCCD.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin của công dân.

    Nếu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu…

    Như vậy, từ ngày 1/7 khi Thông tư 59/2021 có hiệu lực, công dân không còn phải điền tờ khai giấy.

Sưu Tầm

Xem Thêm: 5 Điều Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Không Được Viết Trên Facebook

Xem thêm: 10 Lưu ý cho cán bộ, công chức, viên chức khi dùng facebook

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: